Noutati legislative

Termen limită pentru depunerea cererilor de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat

Image

ANAF reaminteşte faptul că, data de 30.06.2016, inclusiv, este termenul limită pentru depunerea cererilor de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, administrate de ANAF, restante la data de 30 septembrie 2015.

Totodată, ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, data de 30 iunie 2016 inclusiv, este termen limită pentru achitarea cotei de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de ANAF.

OUG nr. 44/2015 este actul normativ care a creat cadrul legal pentru ca orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, să ajungă la zi cu plata taxelor şi impozitelor, beneficiind de anularea obligaţiilor de plată accesorii datorate, reprezentând:

• penalităţi de întârziere
• cotă de 54,2% din dobânzii
• cotă de 77,1% din majorările de întârziere

În situaţia în care toate condiţiile sunt îndeplinite pentru a putea beneficia de anularea unor cote părţi din obligaţiile fiscale accesorii DAR nu se depune cererea de anulare până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, se pierde dreptul de a beneficia de aceste facilităţi, chiar dacă s-a notificat intenţia de a beneficia de acestea.

Depunerea notificării nu este suficientă pentru anularea obligaţiilor accesorii.